QRZ-Прикарпаття » Порядок отримання дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції

Порядок отримання дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції

Запитання та консультації за тел. +38 (095) 3461680, UW5SW або через ел. пошту: uw5sw@qrz.if.ua.

Інформація про радіоаматорський зв'язок на сайті ДП "Український деравний центр радіочастот".

 

Основним документом, який засвідчує право радіоаматора на експлуатацію радіостанції є дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції (далі - АРС).

Порядок отримання дозволу визначається Регламентом аматорського радіозв’язку України (далі -Регламент).

Особа, яка має намір отримати дозвіл, особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Українського Державного центру радіочастот (далі - УДЦР) регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу (додаток 10 Регламенту) dodatok-10.doc [39.5 Kb] (скачувань: 711).

Адреса Карпатської філії УДЦР:

 

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Січових стрільців, 30-Б,

тел.: (0342) 75-0290, 75-04-76, факс: 55-32-14

http://kr.ucrf.gov.ua

if@ucrf.gov.ua

 

До заяви додаються:

 1. довідка про складання кваліфікаційного іспиту;

 2. акт технічного огляду АРС (виконує УДЦР);

 3. копія паспорта громадянина України (сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання);

 4. копія ідентифікаційного коду;
 5. для юридичних осіб – копія свідоцтва про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 6. при використанні радіостанції промислового виробництва (за вимогою УДЦР) – копія технічного паспорта, у якому зазначені її технічні характеристики.

- для неповнолітніх осіб:

 1. довідка про складання кваліфікаційного іспиту;
 2. копія свідоцтва про народження неповнолітньої особи;
 3. копія ідентифікаційного коду неповнолітньої особи;
 4. копія паспорта законних представників, які підтверджують можливість надання дозволу (сторінки 1-2, відмітка про місце проживання);
 5. заява законного проедставника, про те, що він не заперечує видачу Дозволу на експлуатацію АРС неповнолітньому опікунові.

Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються.

УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Видача Дозволу здійснюється після оплати робіт УДЦР.

Для отримання довідки про складання кваліфікаційного іспиту необхідно звернутись до кваліфікаційно-технічної комісії з наміром скласти іспит на визначення кваліфікації оператора АРС:

 1. заступник Голови КТК - Бобик Віталій Васильович, +380668557911, uw4su@mail.ru;
 2. член КТК - Кузнєцов Володимир Трохимович, +380673444549;
 3. член КТК - Діхтяр Владислав Петрович, +380955019968, _ut5sa@ukr.net;
 4. особисто або рекомендованим листом з описом вкладення подати до кваліфікаційно-технічної комісії (далі – КТК) регіону, у якому планується експлуатація АРС, заяву про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у додатку 6 Регламенту.

Якщо намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання заяви здійснює її законний представник (батьки, усиновителі, опікуни тощо).

При проведенні кваліфікаційного іспиту у КТК повинно бути не менше трьох членів.

В Україні оператори АРС класифікуються за категоріями, які відповідають вимогам СЕРТ:

 • перша – відповідає вищій кваліфікації,

 • друга – загальній,

 • третя – кваліфікації радіоаматора-початківця.

Кваліфікація оператора третьої категорії визначається шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди, для другої – шляхом теоретичного іспиту, для першої – шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту – усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп’ютера.

Теоретичний іспит проводиться за екзаменаційними білетами які розробляються УДЦР разом із громадськими організаціями та затверджуються начальником УДЦР. Для операторів першої категорії кваліфікаційний іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом Морзе здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа.

Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документа, що засвідчує його особу.

КТК протягом десяти робочих днів від дати реєстрації заяви перевіряє її на відповідність установленій формі, повноту та правильність оформлення та інформує заявника про розклад роботи кваліфікаційної комісії та вимоги, що висуваються до претендента на здобуття відповідної категорії оператора АРС. Заявник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації заяви.

За позитивними результатами КТК надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 5).

Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК або у міру надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного огляду АРС наведено у додатку 8 dodatok-8.doc [36 Kb] (скачувань: 519).

Технічні параметри АРС повинні відповідати характеристикам та умовам експлуатації АРС в Україні, які визначені Регламентом.

За результатами технічного огляду КТК складає акт. Форму акта наведено у додатку 9.

Дозвіл надається на кожну АРС на термін п’ять років, після чого він може бути продовжений без повторного складання іспитів.

Порядок отримання дозволу іноземними громадянами описаний у Регламенті.

Радіоаматор повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію АРС у разі:

 • зміни місця розташування АРС,
 • категорії оператора,
 • складу обладнання АРС,
 • технічних характеристик апаратури, які пов’язані з використанням додаткових смуг радіочастот.

При перебуванні за кордоном в країнах-членах CEPT або до інших країнах, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендацій CEPT T/R 61-01 та ECC (05) 06 терміном до трьох місяців, дозвіл на експлуатацію АРС надає можливість експлуатувати АРС без отримання дозволу цієї країни.

При експлуатації АРС в іншій країні радіоаматор повинен знати вимоги регламенту аматорського радіозв’язку цієї країни. Під час здійснення радіозв’язку він має використовувати свій національній позивний сигнал, перед яким відповідним чином указувати префікс країни, що відвідується.

Якщо радіоаматор – громадянин України перебуває у даній країні понад 3 місяці, він повинен звернутись до відповідного уповноваженого органу цієї країни з заявою на отримання дозволу на експлуатацію радіостанції. До звернення додається сертифікат HAREС або NOVICE, які необхідно отримати в УДЦР заздалегідь, на підставі відповідної заяви (додаток 12 Регламента) dodatok-12.doc [38 Kb] (скачувань: 515).

Для отримання дозволу на експлуатацію рухомої (носимої, пересувної) радіостанції, що використовує смуги радіочастот вище 30 МГц, заявник особисто, або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР регіону за місцем проживання подає заяву, форму якої наведено у додатку 24 dodatok-24.doc [39.5 Kb] (скачувань: 533).

Зразок бланка дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб наведено в додатку 25.

Робота на діапазоні 50МГц дозволена тільки радіостанціям першої категорії за окремим дозволом.