QRZ-Прикарпаття » Початківцям » Українсько-японський радіоаматорський розмовник

Українсько-японський радіоаматорський розмовник

Опублікував на сайті UR5SNM від 8.10.2010, 19:12
 (голосів: 11)
Виданий під редакцією Бензарь В.К.
Переведено в електронну форму Гнезділовою Ларисою RA6AIP
Перекладено на українську мову UR5SNM

Кілька зауважень по вимові. У японській мові п'ять голосних: а, і, у, е, о. Вони вимовляються неясними, тобто при їх вимові потрібно послабити напруження рота. Наголосу в японській мові немає тому, що акцент тональний. Кожна голосна вимовляється з однаковою силою і довжиною. Подвійна голосна вимовляється довго. Поєднання «сі» являє собою середній звук між українськими «сі» та «ши», «х» вимовляється, як англійське «h», «в» - як англійське «w», «р» не має відповідності в українській мові, вимовляється без вібрації, як англійське «r», «у» в кінці вислову «... десу» чи «... масу» вимовляється дуже слабо, його майже не чутно.

I. Числівники

0 - дзера
1 - іті
2 - ні
3 - сан
4 - йон або сі
5 - го
6 - року
7 - нана або сіті
8 - хати
9 - кю або ку
10 - дзю
11 - дзю ити
12 - дзю ні
13 - дзю сан
14 - дзю йон / сі
15 - дзю го
16 - дзю року
17 - дзю нана / сіті
18 - дзю хати
19 - дзю кю / ку
20 - ні дзю
30 - сан дзю
40 - йон дзю
50 - го дзю
60 - року дзю
70 - нана дзю
80 - хати дзю
90 - кю дзю
100 - хяку
110 - хяку дзю
200 - ні хяку
300 - сан бяку
600 - роппяку
900 - кю хяку
1000 - сен
2000 - ні сен
3000 - сан дзен
8000 - хассен


3,5 - сан тен го
59 - го кю
73 - нанадзю сан
88 - хатідзю хати


10000 - іті ман, що означає 1 раз десять тисяч. Порядковий числівник - додається «банме» до кількісного числівника. Наприклад: перший - ити-банме, десятий - дзю-банме.

II. Місяці

Січень - іті гацу
Лютий - ні гацу
Березень - сан гацу
Квітень - сі гацу
Травень - го гацу
Червень - року гацу
Липень - сіті гацу
Серпень - хати гацу
Вересень - ку гацу
Жовтень - дзю гацу
Листопад - дзюіті гацу
Грудень - дзюн гацу
Остання «у» звучить слабо.

III. Дати

1 - цуітаті
2 - фуцука
3 - мікка
4 - йокка
5 - іцука
6 - муіка
7 - нанокомпозит
8 - йоока
9 - коконока
10 - тоока

Далі додається «ніті» до кількісного числівника. Наприклад: восьме березня - сан гацу йоока, 17 вересня - ку гацу дзюсіті ніті.

IV. Дні тижня

Понеділок - гецу йообі
Вівторок - ка йообі
Середа - суі йообі
Четвер - моку йообі
П'ятниця - кін йообі
Субота - до йообі
Неділя - ніті йообі


V. Час

1 година - ит дзі
2 години - ні дзі
3 години - сан дзі
4 години - йо дзі
5 годин - го дзі
6 годин - року дзі
7 годин - сіті дзі
8 годин - хаті дзі
9 годин - ку дзі
10 годин - дзю дзі
11 годин - дзю ити дзі
12 годин - дзю ні дзі

Наприклад: 2:16 - ні дзі дзю роппун. 4:55 - Йодзі годзю го фун або го дзі го фун мае. Без десяти 5 - го дзі 10 фун мае. Половина п'ятого - Йодзі хан (тобто 4:30).

1хв - іппун
2 - ні фун
3 - санпун
4 - йонпун
5 - го фун
6 - роппун
7 - нана фун
8 - хаппун
9 хв - хаппун
10 - дзюппун
11 - дзю іппун
12 - дзю ні фун
20 - нідзюппун
30 - сандзюппун
40 - йондзюппун
50 - годзюппун

1. Загальний Виклик

Всім на 20 метрах! CQ Нідз меета!
Тут ... котірава .... десу.
Всім радіоаматорам Японії CQ Ніппон
Тут Київ. Котірава Київ.
Хто приймає мене, прошу відповісти. Нюканьно кйо ку гуа годзаімасітара оотоо негаімасу.
Для всіх на прийомі. Дзюсин Сімас доодзо.

2. Виклик і відповідь

Зрозуміло. Рйокаі
...., Тут .... ...., Котірава .... Десу
Велике спасибі за виклик. Ойобідасі доомо арігатто годзаімасу.
Мікрофон назад Окаесі Сімас ..
Як приймаєте мене? Овакарі десука?
Викликаю тільки JA1. JA1 даке доодзо.
Решта станцій, будь ласка, почекайте. Хокан кйокува оматі кудасаі.
На прийомі Доодзо.

3. Сигнал

Ваш сигнал 59 (в піку). Сотіран сінгоова (піікде) ГОО кю десу.
Дуже добре приймаю вас. Таіхен йоку кітеімасу.
Ваш сигнал (дуже) гучний. Сотіран сінгоова (таіхен) цуйоі десу.
Сигнал доходить до восьми балів. Сінгоо кйоодо хати маде агатте Імас.
Спостерігається завмирання Феедінг га арімасу.
Як якість мого сигналу? Ватасіно сінгооно сіцува ікага десука?
Порівняйте положення 1 і 2. Ити то ні але дзйоотаіо курабете кудасаі.
Не можу приймати вас. Рйокаі декімасен.

4. Привітання

Доброго ранку! Охайоо годзаімасу.
Добрий день! Коньнітіва.
Добрий вечір! Конбанва.
Здрастуйте! Немає відповідності в японській мові.
Дорогий Кен. Кен сан.
Дуже радий зустрічі. Оаідекіте таіхен уресіі десу.
Радий новій зустрічі. Мата оаідекіте уресіі десу.
Спокійної ночі! Ойасумі НАСА.

5. Знайомство

Мене звати Віктор. Ватасіно намаева Віктор десу.
Даю по буквах ... Цудзуріва ....
Мені ... років. Ватасіва саи десу.
Скільки Вам років? Отосіва нансаі десука?
Я інженер. Ватасіва ендзініа десу.
Ким ви працюєте? Осіготова нандесука?
Ми раніше зустрічалися. Маено оаісімасітане.
Я пам'ятаю вас. Обоетеімасу.
Тут клубна станція. Котірава крабові кйоку десу.

6. Місцезнаходження

Моє місто Київ. Котірано QTH ва Київ десу.
Я перебуваю недалеко від Києва. Котірава Київ але Тікако десу.
Місто знаходиться (близько) 50 км на півночі від Донецька. Котірава Донецьк кара (йаку) годзю КІРО кита десу.
Місто знаходиться в Узбецькій республіці. Котірано мативен Узбек кйоовакоку ні арімасу.
Місто (дуже) великою. (Таіхен) Оокіна мати десу.
Населення міста (близько) 10 тисяч чоловік. Дзінкоова (йаку) ити ман нін десу.
Номер моєї області 130. Котірано обрости бангоова хяку сандзьо десу.
Звідки ви працюєте? Дотує кара він ЕА сарете імасука?

7.Апаратура

Мій трансивер UW3DI. Котірано торансіібаа (або ватасіно) ва UW3DI десу.
Мій трансивер саморобний. Котірано торансііба ва дзісаку десу.
Схему розробив радіоаматор UW3DI. Кано Каирова UW3DI кйокуно секкеі десу.
Трансивер на лампах (і транзисторах). Сінкуукан (то торанзістаа) про цукатта торансіібаа десу.
Трансивер працює на всіх діапазонах КВ. Коно торансіібаа ва еіч еф але дзен бандоде дооса Сімас
Вихідна потужність 40 ват. Сіцурйоку йондзю ват десу.
Вихідна потужність лінійного підсилювача 200 ват. Лініа амп але сіцурйоку ва ніхяку ват десу.
Мікрофон динамічний. Маікува даінамік десу.
Яка у вас апаратура (і антена). Доньна яігу (то аітена) про оцукаі десука?

8.Антена

Моя антена диполь. Антенава даіпол десу.
Антена для трьох діапазонів. Сан бандо йооно антеною десу.
Висота 20 метрів над землею. Такасава тідзйо Нідз меетаа десу.
Антена дивиться на Японію. Антенава Ніппон про муіте Імас.
Антена розгорнута не на вас. Антенава Сотіран муіте імасен.
Розгорн антену на вас. Антенао сотірані мукемасу.
Перемикаю іншу антену. Бецуно антенані кірікаемасу.
Яка різниця сигналу? Сінгооно тігаіва ікага десука?
Яка у вас антена? Донька антенао оцукаі десука?

9. Погода

Сьогодні гарна погода. (Кйооно) Тенківа харе десу.
Йде (сильний, дрібний) дощ. (Цуйоі, Йован) Аме га футте Імас.
Дує теплий вітер. Ататакаі кадзега фуіте Імас.
Сьогодні (дуже) тепло. Кйоова (таіхен) ататакаі десу.
Температура 15 градусів (нижче нуля, вище нуля). Ондова (прас, маінасу) дзюго до десу.
Яка у вас погода? Сотіран тенківа ікага десука?

10.Проходження

Проходження (дуже) хороше. Кондішонва (таіхен) йоі десу.
Проходять багато японських станцій. Ніппон але кйокуга такусан Нюка сітеімасу.
Проходження хороше на 28 МГц. Нідзе хати Меган кондішонга йоі десуне.
Проходять станції Південної Америки по довгому шляху. Лонг пас де Нанбеі але кйокуга Нюка сітемасу.
Проходження (не-) стабільне. Кондішонва (фу-) антей десу.

11. Час

Місцевий час 10 годин 25 хвилин. Котірано дзіканва дзю дзі Нідз го фун десу.
Яке ваше місцевий час? Сотіран дзіканва Нандзе десука?
Я працюю з 5 до 7 години за Гринвічем. GMT. Але го дзі кара сіті дзі маде детеімасу.
Зустрінемося завтра о 9 годині. Асита ніхон дзіканьно ку дзін оаісімасйоо.
Різниця часу 6 годин. Дзісава року дзікан десу.
Тепер у нас літній час. Котірава има нацу дзікан десу.

12.Календар

Ми з вами працювали 21 січня. Ітігацу Нідз ітініті ні оаісіте імасуне.
Я вас вчора чув. Кіно Сотіран сінгоога кікоете імасіта.
Ви завтра будете працювати? Асіта мо він ЕА саремасука?
Я працюю кожен день. Ватасіва маініті він ЕА сітеімасу.
Зустрінемося в 8 годин в наступний понеділок. Кондон гецуйообі але хати дзі ні оаісімасйоо.
Мій день народження 24 грудня. Ватасіно тандзйообіва дзюнігацу Нідз йокка десу.
Коли ваш день народження? Анатано тандзйообіва Іцу десука?
Сьогодні свято. Кйоова сюкудзіцу десу

13. Перешкода

У мене (сильна) перешкода. (Цуйоі) Консіні га арімасу.
Не можу зрозуміти вас з-за перешкод. Консіні нотаме рйоокаі декімасен.
Прикриває гучна станція. Цуйоі кйокуно кабуріга арімасу.
Частота зайнята. Коно сюхасуува цукаттеімасу.
Відійдіть від цієї частоти. Коно сюхасуу кара QSY сітекудасаі.
Частота зайнята? Коно сюхасууо оцукаідесука?
Вибачте, я піду з цієї частоти. Сіцуреі сімасіта, QSY Сімас.
Я не зрозумів вашого імені. Онамае га рйоокаі декімасен.
Повторіть ваш префікс (ще Пріфікс о (МГО ітідо, нанкаіка) куріакесіте кудасаі.

14. Зміна частоти та діапазону

Зачекайте, я шукаю вільну частоту. Аітеіре сюхасууо сагасімасуноде оматікудасаі.
Пошукайте, будь ласка, вільну частоту. Аітеіру сюхасууо сагасіте кудасаі.
Давайте перейдемо (близько) 5 КГц вище. (Йаку) Го КІРО херц Агарі масйоо.
Я покличу. Ойобі Сімас.
Покличте мене (на 3,570 МГц). (Сан тен го нана дзеро Меган херц де) Йонде кудасаі.
Давайте перейдемо на 40 метрів. Йондзю меетаані QSY сімасйоо.
Можете працювати на 80 метрах? Хатідзю меетаано крос бандо га декімасука?
Я буду слухати на 3,620 МГц. Сан тен року ні дзеро Меган херц де Дзюсин Сімас.


15. DX

На частоті 14,197 МГц працює КН5АС. Дзю йон тен ити кю нана Меган херц ні КН5АС га детеімасу.
Якщо у вас DX-інформація, підкажіть, будь ласка. DX але дзйоохоога арімасітара осіете кудасаі.
Чи маєте інформацію про експедицію Кн1. Кн1 експедішоньно дзйоохоога арімасука?.
Чи працювали ви з VK9 в останні дні? Саікін VK9 то коосін сімасітака?
Коли і на якому діапазоні працювали з цією станцією? Іцу доно бандоде соно кйоку то коосін сімасітака?
Чи працює КН5АС і на 3,5 телеграфом? КН5АС ва сан тен го але денсін ні дете імасука?
Чи знаєте ви час і частоту VK9 DX NET? VK9 DX NET але дзікан то сюхасууо водзондзі десука?
Чи знаєте ви, коли буде АА DX Contest? АА DX Contest ва Іцу арука гондзондзі десука?

1. Диплом

Ви не повідомите умова діплому WAJA? WAJA аваадоно кітеіо осіете куремасенка?
Кому вислати заявку? Дарена сінтеісйо про окуреба йоіно десука?
Скажіть номер вашого міста (гун-а) для диплома JCC (JCG). Анатано сі (гун) але JCC (JCG) нанбаа про осіете кудасаі.
Я шукаю міста Чофу для диплома JCC. JCC але тамені Чофу сі про сагасіте Імас.
Ви не знаєте кого-небудь з цього міста? Коно Сіде донатака годзондзі арімасенка?
Скажіть йому, що я працюю в цей час біля цієї частоти. Коно дзіканьні коно фукіньно сюхасууні детеіру то оцутае кудасаі.
Прошу вашу QSL-картку для диплома JCC. JCC але тамені QSL-каадо про йоросіку онегаі Сімас.


2. QSL-картка

Надішліть вашу QSL-картку через Москву, а / с 88 (бюро). QSL-каадова Р. О. ВОХ 88 Москва (бюро) кеіюде оокурі кудасаі.
Я (обов'язково) вишлю свою QSL-картку через бюро. QSL-каадова (канарадзу) бюро кеіюде оокурі Сімас.
Скажіть, будь ласка, вашу адресу. Сотіран дзюсйо про осіете кудасаі.
Вишлю QSL-картка на вашу адресу. QSL-каадова даірект де оокурісімасу.
Чи отримали ви мою QSL-картку? Ватасіно QSL-каадова тодокі масітака?
Дякую. Я отримав вашу QSL-картку. Сотіран QSL каадо про укеторі масіта. Арігатоо годзаімасу.
Дуже гарна картка! Гаіхен кіреіна каадо десуне!
Я вже відправив свою QSL-картку. QSL каадова МГО хассоо сімасіта.
Чи маєте ви QSL-інформацію про КН5АС. КН5АС але QSL інформеешон га арімасука?

3. Мова

Я (трохи) говорю по-японськи. Ватасіва (сукосі) ніхонгога сябере масу.
Я не говорю по-японськи. Ватасіва ніхонгога сябере масен.
Чи говорите ви англійською? Еіго га декімасука?
Я вчуся японської мови. Ватасіва ніхонга про бенкйоо сітеімасу.
Як буде по-японськи "Go ahead"? Ніхонгоде "Go ahead" ва ДОО іуно десука?
"Доодзо" буде по-російськи "на прийомі". "Доодзо" ва росіагоде "на прийомі" те іімасу.
Як правильно вимовити "доодзо"? "Доодзо" але Тадасі хацуон про осіете куремасенка?
Дуже важко говорити по-японськи. Ніхонга про сяберунова (таіхен) мудзукасіі десу.
Як мою вимову? Ватасіно хацуонва ікага десука?

4. Закінчення зв'язку

Велике спасибі за приємну зв'язок. Танос коосін про доомо арігатоо годзаімасу.
Вам мікрофон для закінчення. Фаінаруо оокурі кудасаі.
Більше для вас нічого не маю. QRU десу.
Сподіваюся, що ми будемо неодноразово зустрічатися. Мата ВАІ сімасйоо.
Бажаю вам міцного здоров'я! Гокенкоо про оінорі Сімас.
Передайте мій привіт вашій родині. Гокадзокуно мінасан ні йоросіку.
Дуже радий нашому знайомству. Осіріаіні нарете таіхен уресіідесу.
До побачення! Сайонара!
73! 88! Нанадзю сан! Хатідзю хати!

5. Необхідні вирази

Так. Ні. Хаї. Ііе.
Правильно. Неправильно. Сонотоорі десу. Тігаімасу.
Як сказати ... Еето ...
Розумію. Не розумію. Вакарімасіта. Вакарімасен.
Говорите повільніше. Юккурі ханасіте кудасаі.
Ще раз, будь ласка. Мооітідо онегаі Сімас.
Поясніть по-англійськи. Еігоде сецумеі сітекудасаі.
Ви мені дуже допомогли. Осевані нарімасіта.
У мене є російсько-японський розмовник для радіоаматора.Ватасіва хам але тамено ро-нити каівасюру про мотте Імас.
Шановний відвідувач, ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм позивним.

Коментарі:

Залишити коментар
Цитата
  • Гість
  • Реєстрація: --
  • Коментарів: 0
  • Публікацій: 0
^
Сайт супеp, мені сподобалось.