QRZ-Прикарпаття » Життя клубу » Першість Івано-Франківської області з радіозв'язку на КХ 2017

Першість Івано-Франківської області з радіозв'язку на КХ 2017

Опублікував на сайті UW5SW від 5.03.2017, 07:48
 (голосів: 0)

 

З метою популяризації радіоспорту, підвищення рівня майстерності та визначення кращих радіоспортсменів Івано-Франківської області ГО "Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" проводить Першість Івано-Франківської області з раідозв'язку на коротких хвилях 2017 року. Змагання впроводяться паралельно з Першостями з радіозв'язку на КХ на призи Українського Контест Клубу 2017 у три етапи: 11.03 - телеграфом (CW),  8 квітня - телефоном (SSB), 14 квітня - телетайпом (RTTY). Діапазони роботи: 80м, 40м. Вихідна потужність передавача - не більше 100 Вт. Початок змагань о 14:00 UTC.

Визначення переможців здійснюється за офіційними протоколами Першостей з радіозв'язку на КХ на призи Українського Контест Клубу 2017 року за найбільшою сумою очок, набраних учасниками за проведені радіозв'язки у двох Першостях UCC.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами Ради громадської організації

«Клуб радіоаматорів «Прикарпаття»

від 28 лютого 2017 року

 

Протокол № 3-17

 

 

РЕГЛАМЕНТ
Першості Івано-Франківської області з радіозв’язку
на коротких хвилях 2017 року
 
I.              МЕТА ЗМАГАНЬ
Першість проводяться з метою: 
- залучення до систематичних занять з радіозв’язку на коротких радіохвилях широкого кола радіоаматорів; 
- подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в області; 
- підвищення рівня майстерності спортсменів; 
- проведення найбільшої кількості радіозв’язків за певний період часу. 
 
II.           ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
2.1. Змагання проводяться паралельно з Першостями України з радіозв’язку на КХ на призи Українського контест клубу 2017 року.
2.2. Першість з радіозв’язку на КХ телеграфом (CW) - 11 березня 2017 р.
2.3. Першість з радіозв’язку на КХ телефоном (SSB) - 08 квітня 2017 р.
2.4. Першість з радіозв’язку на КХ телетайпом (RTTY) - 14 квітня 2017 р.
 
III.        КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться ГО "Клуб радіоаматорів "Прикарпаття", спільно з обласним комітетом ТСО України. 
Загальне керівництво та проведення змагань покладається на керівництво ГО «Клуб радіоаматорів «Прикарпаття».
 
IV.        УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
До участі у змаганнях запрошуються оператори всіх колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій (далі - АРС) 
Івано-Франківської області.
Змагання особисто-командні. Залік у кожній з підгруп учасників підводиться за умовою наявності в підгрупі не менше, 
ніж 4-х АРС (команд).
Кількість спортсменів на особисту першість, а також склад клубної команди не обмежується. У телефонній Першості 
проводиться окремий залік серед операторів-жінок та жіночих команд згідно залікових підгруп. Змішані команди, що
складаються з операторів чоловіків та жінок, беруть участь в загальному заліку.
Учасники змагань використовують позивні сигнали тільки згідно свого «Дозволу…». 
 
V.           УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться у чотири тури, по одній годині кожний. 
Першість телеграфом з 14:00 до 17:59 UT, (UT міжнародний час, аналог GMT), телефоном та телетайпом з 15:00 до 18:59 UT. 
Кожен із чотирьох турів триває календарну годину, розпочинається о 00 хвилині і закінчується до кінця 59 хвилини кожної години включно.
Вихідна потужність: у всіх Першостях – відповідно з «Дозволом…» учасника, але не більше, ніж 100 Вт
Рекомендовані частоти: 
Телеграфом: 3,510 – 3,560 МГц; 7,010 – 7,050 МГц;
Телефоном: 3,600 – 3,720 МГц; 7,050 – 7,200 МГц;
Телетайпом: 3,580 – 3,620 МГц; 7,040 – 7,060 МГц.
Підгрупи учасників: 
-      Один оператор(SINGLE-OP ALL).
-      Багато операторів (MULTI-OP ALL - 1 TX).
-      Звіт для контролю (CHECKLOG).
Підгрупа MULTI-OP передбачає команду 2-3 оператори (не більш 3-х робочих місць).
Контрольні номери складаються з умовного позначення області та номера радіозв'язку, починаючи з 001. Наприклад: IF 001. 
Нумерація зв'язків у всіх турах - наскрізна. 
За кожен радіозв'язок нараховується 2 очки, за кожну «нову» область - 10 очок на кожному діапазоні та в кожному турі. 
Список умовних позначень областей України: 
CH - Черкаська; 
CN - Чернівецька; 
CR - Чернігівська; 
DN - Дніпропетровська; 
DO - Донецька; 
HA - Харківська; 
HE - Херсонська; 
HM - Хмельницька; 
IF - Івано-Франківська; 
KI - Кіровоградська; 
KO - Київська; 
KV - м. Київ; 
LU - Луганська; 
LV - Львівська; 
NI - Миколаївська; 
OD - Одеська; 
PO - Полтавська; 
RI - Рівненська; 
SU - Сумська; 
TE - Тернопільська; 
VI - Вінницька; 
VO - Волинська; 
ZA - Закарпатська; 
ZH - Житомирська; 
ZP – Запорізька. 
 
 
VI.              УЧАСНИКАМ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: 
- використовувати одночасно два і більше випромінюваних сигналів; 
- використання технології один оператор - два прийомопередавача (SO2R) для всіх підгруп «Один оператор»; 
- передавати «неповні» контрольні номери, наприклад, без найменування області. При передачі номера, спочатку 
передаються дві букви, а потім цифри.
Вище наведенні порушення за рішенням ГСК можуть бути підставою для зняття учасника із заліку у змаганнях та 
переведення його результату в підгрупу «Звіт для контролю».
- використання скорочених та спеціальних позивних сигналів. 
Дозволяється, при передачі цифр телеграфом, використовувати загальноприйняті буквені скорочення, наприклад, 
9 - N, 0 - Т та інші, а також телефоном вимова латиницею букв та цифр контрольного номера.
Сума пропущених та повторно переданих контрольних номерів не повинна перевищувати 3% від загального числа 
проведених радіозв'язків. Повторні радіозв’язки дозволяється проводити на різних діапазонах та в кожному турі незалежно
від часу проведення попереднього радіозв’язку.
Перехід з діапазону на діапазон може бути зроблений не раніше, ніж через 10 хвилин після попереднього, або не раніше, 
ніж через 10 хвилин від початку змагань.
 
VII.           ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
6.1. Першість з радіозв’язкуна КХ телеграфом (CW) проводиться 11 березня 2017 року з 14:00 до 17:59 UT в чотири тури. 
6.2. Першість з радіозв’язкуна КХ телефоном (SSB) проводиться 08 квітня 2017 року з 15:00 до 18:59 UT в чотири тури. 
6.3. Першість з радіозв’язку на КХ телетайпом (RTTY, 45,45 bauds) проводиться 14 квітня 2017 року з 15:00 до 18:59 UT 
в чотири тури.
 
VIII.        БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
При проведенні заочних змагань кожний спортсмен (або начальник колективної радіостанції) бере на себе відповідальність 
за виконання Регламенту аматорського радіозв'язку України, а також вимог правил безпеки. Невиконання вимог безпеки,
що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності згідно
чинного законодавства України.
  
IX.        СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 
Суддівство проводиться суддівською колегією у складі: головного судді - судді національної категорії Кузнєцова В.Т. (US0SU)
та секретаря - судді 1 категорії Михайлюка Я.С. (US8SM), на підставі офіційних результатів Першостей України з радіозв’язку
на коротких хвилях на призи українського контест клубу 2017 року.
Висилка звітів у Головну суддівську колегію (ГСК) обов'язкова. Звіт повинен бути виконаний та надісланий в ГСК згідно 
«Регламенту Першостей з радіозв'язку на КХ на призи Українського контест клубу 2017 року
».
Декларація:
Взявши участь в будь-якій категорії в змаганнях, Ви погоджуєтесь з тим, що:
1) Ви прочитали і вивчили вимоги даного Регламенту та погодилися їх дотримуватися.
2) Ви працювали з дотриманням усіх вимог «Регламенту аматорського радіозв’язку України». 
 
X.           ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
В Першості Івано-Франківської області з радіозв’язку на коротких хвилях 2017 року результати визначаються серед 
операторів індивідуальних радіостанцій та операторів колективних радіостанцій.
Результати в особистому заліку визначаються за найбільшою сумою очок, набраних учасником за проведені радіозв’язки 
у двох Першостях з радіозв'язку на КХ на призи Українського контест клубу 2017 року.
Результати колективних радіостанцій визначаються за найбільшою сумою очок, набраних командами за проведені 
радіозв’язки у двох Першостях з радіозв'язку на КХ на призи Українського контест клубу 2017 року.
 
XI.        НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
Учасники, які посіли І-ІІІ місця в своїх підгрупах, нагороджуються Дипломами.
Додатково, за наявності спонсорів, учасники змагань можуть бути нагороджені спонсорськими призами. Нагороди мають 
бути оприлюднені до початку проведення змагань не менше, ніж за одну добу.
Шановний відвідувач, ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм позивним.

Коментарі:

Залишити коментар